ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ


Διερεύνηση, διαφορική διάγνωση και προτάσεις θεραπείας,

σχετικές με την ανοιχτή περίθαλψη και τις συνθήκες εργασίας,

που επικρατούν σ’αυτήν.